Wibaut de machtige

Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker | Amsterdam 2013

F.M. Wibaut (1859-1936) was de machtigste wethouder van Amsterdam in de twintigste eeuw.

5.Kaft_WibautHij was de grondlegger van het wethouderssocialisme in Nederland. Als houthandelaar is hij tijdens zijn jeugd in Middelburg schatrijk geworden. Vanuit dit ondernemerschap sloeg hij zijn vleugels uit en werd een van de invloedrijkste sociaal/democraten van het land.

In 1904 vestigde hij zich in Amsterdam, waar hij vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog tot in 1931 wethouder was. Hij beheerde de levensmiddelen-politiek tijdens de oorlog, was wethouder van Volkshuisvesting en bereikte het toppunt van zijn macht in de jaren twintig als wethouder van Financiën.

Zijn grote inzet en invloed in de Amsterdamse gemeentepolitiek brachten hem zijn bijnamen ‘de Machtige’ en ‘Onderkoning van Amsterdam’. Men zei: ‘B&W = burgemeester en Wibaut’.

Dit boek is breed van opzet. Het behandelt niet alleen de gemeentepolitiek, maar ook Wibauts betrokkenheid bij internationale organisaties zoals de Volkenbond. Ook gaat het in op zijn optreden als feminist en seksuele hervormer. Daarnaast is er aandacht voor zijn privéleven, inclusief zijn liefdesleven, zowel binnen als buiten zijn huwelijk.

  Bestel het boek hier

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close