Biografie

 


 

 

Herman de Liagre Böhl werd geboren te Leiden op 24 februari 1943 als jongste
kind van Franz Marius Theodoor en Maria Anna Dorothea. Hij groeide op in
Leiden en haalde in 1961 het diploma gynasium- alpha. In het jaar 1961 begon zijn studie geschiedenis in Leiden. Hij werd actief in het studentencorps en in 1968 deed hij het doctoraal examen geschiedenis. Ook trouwde hij dat jaar.

In 1973 verhuisde hij naar Amsterdam. Door het werken aan zijn proefschrift
over Herman Gorter kreeg hij affiniteit met het marxisme. Dit proefschrift
behandelde de politieke activiteiten van deze dichter. Böhl promoveerde
relatief jong met 30 jaar en werd docent in het HBO. In 1975 werd dochter Lot
geboren. De Liagre Böhl ging werken als docent aan de Universiteit van
Amsterdam bij de vakgroep van de politicologen.

In 1980 verscheen het eerste boek na zijn proefschrift, Nederland industrialiseert! Dit was een collectief product van studenten op grond van een leeronderzoek. In 1985 werd Böhl Universitair Hoofddocent. Politiek werd hij gematigder met sympathie voor de Partij van de Arbeid. Dan verscheen in 1989 een nieuw boek, De bevrijding van Amsterdam, over zedelijkheid en zedeloosheid in 1945. Dit was opnieuw een collectief product, geschreven samen met studenten.

De alomvattende biografie over Herman Gorter verscheen in 1996. Van 2000 tot 2006 gaf Böhl het grote verplichte hoorcollege voor de eerste jaars studenten politicologie. In 2006 ging hij met pensioen en in 2010 verscheen het boek Amsterdam op de helling over de stadsvernieuwing in de jaren tachtig.

Vanaf 2010 tot vandaag volgden de uitgaven zich regelmatig op.  Klik hier om een kijkje te nemen bij de boeken. Tegenwoordig werkt Böhl aan een biografie over zijn vader, de bekende Assyrioloog F.M.Th. de Liagre Böhl (1882-1976).

DSC00037

Herman de Liagre Böhl in zijn achtertuin in Amsterdam.

2018 Foto:  Cirkel Studio ©

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close