Nederland industrialiseert: politieke en ideologische strijd rondom het naoorlogse industrialisatiebeleid 1945-1955

Uitgeverij SUN | Nijmegen 1981
Samen geschreven met Jan Nekkers en Laurens Slot

De industrialisatie was in de jaren na de oorlog een heet hangijzer.

10.Kaft_Nederlandindustrialiseert

In deze studie wordt de strijd rond de industrialisatie van Nederland in de periode 1945-1955 geschetst: de aanzet tot en het loslaten van het plansocialisme on der de eerste kabinetten; de economische problematiek van die eerste naoorlogse jaren, zoals de keuze tussen binnenlandse goederen voorziening en export; het beleid van het ministerie van Economische Zaken en de politieke conflicten die zich daar achter de schermen afspeelden; de doorslaggevende rol van minister Van den Brink en zijn voorganger Huysmans.

De politieke en ideologische twistpunten worden tenslotte aan de hand van twee deelproblemen geïllustreerd: het aanpassen aan de industrialisatie van de opvattingen over gezin, vrouw en maatschappelijk werk, en het afstemmen van het nijverheidsonderwijs op de nieuwe kwalificatie-eisen.


 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close