METRO, Geschiedenis van de Amsterdamse stadsspoorweg

Amsterdam 2018

Opmaak 2

Halverwege de jaren vijftig kwam het Amsterdamse stadsbestuur op het idee om een stadsspoor op vrije banen te gaan aanleggen. Dat betekende jarenlange discussies in een wijde kring van bestuurders, ambtenaren en velerlei deskundigen.

De vraag was of een metronet überhaupt noodzakelijk was. Amsterdam had immers een overzichtelijke stedenbouwkundige structuur die goed te bedienen was met een tram- en buslijnennet, waarbij verbindingen met de regio goed werd verzorgd door de NS.

Die inbedding in de omgeving was beter verzorgd dan bij menige buitenlandse metropool. Dat kwam doordat in de typische structuur van de Randstad relatief kleine ‘grote’ steden vrij dicht bijeen liggen.

Was een metro dan niet te veel van het goede? De discussianten meenden overwegend van wèl, met als voornaamste argument dat het autoverkeer in de binnenstad de kop ingedrukt moest worden. Een openbaar vervoerssysteem met grotere capaciteit en kortere reistijden vond men een elementaire noodzaak.

Bestel het boek (€ 15,-) door te mailen naar: h.liagrebohl@upcmail.nl 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close