Miskotte – Theoloog in de branding 1894-1976

Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker | Amsterdam 2016

Zonder Heiko Miskotte zou de Nederlandse kerkelijke wereld er beslist anders uit hebben gezien. Als ‘kunstenaar onder de theologen’ was hij een van de authentiekste voormannen van de recente Nederlandse kerkgeschiedenis.

miskotteDe protestantse kerken aan het begin van de twintigste eeuw waren bezeten door discussies over bescherming van het eigen erfgoed. Hij voorzag die wereld van een open venster naar de culturele bewegingen van zijn tijd. Zo droeg hij ‒ en dat is uitzonderlijk voor een theoloog van toen ‒ een filosoof als Nietzsche, een dichteres als Henriette Roland Holst en romanschrijvers als Dostojevski, Kafka en Mann hoog in zijn vaandel.

Miskotte heeft bovendien het werk van de Zwitserse protestantse ‘kerkvader’ Karl Barth meer dan wie ook in Nederland gepropageerd. Ook was hij vermaard door de aandacht die hij vroeg voor het gesprek met grote joodse denkers en voor het eigen karakter van het Oude Testament. Niemand behalve Miskotte heeft bovendien zo fel tegen het nazisme geageerd, als een verwerpelijke moderne religie.

Miskotte schenkt ruime aandacht voor Miskotte’s persoonlijke leven. Waardevol zijn vooral de dagboeken, met liefde en verdriet opgetekend.

  Bestel het boek hier

In de media:

21 januari 2017 – www.volkskrant.nl over het boek Miskotte, Theoloog in de branding, 1894-1976

‘Meer dan een puur theologische biografie’

Lees het interview hier : https://www.volkskrant.nl/recensies/meer-dan-een-puur-theologische-biografie~a4451098/


2 november 2016 – http://www.rd.nl over het boek Miskotte, Theoloog in de branding, 1894-1976

‘Miskotte, aangevochten theoloog in wereld van lijden en ongeloof’

Lees het interview hier : https://www.rd.nl/kerk-religie/miskotte-aangevochten-theoloog-in-wereld-van-lijden-en-ongeloof-1.1140900

2016-11-02-KRK1-bijmiskotte-3-FC_webMiskotte met kleinkind in Voorst. Foto Leidse Universiteitsbibliotheek ©


31 oktober 2016 – Op http://www.volzin.nl over het boek Miskotte, Theoloog in de branding, 1894-1976

‘Miskotte was een verscheurd mens’

Lees het interview hier : http://www.volzin.nu/magazine/nu-in-volzin/item/421044-miskotte-was-een-verscheurd-mens


 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close