Het Noord-Holland van Roel de Wit 1927-2012

Uitgeverij Conserve | Schoorl 2017

Roel de Wit ‒ natuurbeschermer, wethouder van Amsterdam, burgemeester van Alkmaar en commissaris van de Koningin in Noord Holland ‒ was een tegenstrijdig persoon in politiek en bestuurlijk opzicht.

1.Kaft_RoeldeWitVanaf zijn jeugd was hij een principiële natuurbeschermer, maar vanaf 1965, toen hij in de hoofdstad bestuurder was geworden, ontpopte hij zich ook als een fervente ‘stadsuitbreider’.

Hoe lieten de verstedelijking en het natuurbehoud zich met elkaar rijmen? De spanning die er tussen natuurbescherming en verstedelijking bestond, bracht hem keer op keer tot compromissen. Dat was ook zijn belangrijkste uitdaging en de Ruimtelijke Ordening naar zijns inziens het aangewezen middel.

Keuzes moesten er gedaan worden en beslissingen genomen, soms zelfs ten koste van de natuur. Hij placht te zeggen ‘Besturen is rationeel handelen en daarbij moet men vuile handen durven te maken.’

Bestel het boek hier
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close