Herman Gorter 1864-1927 Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd

Uitgeverij Balans | Amsterdam 1996

Over Herman Gorter, dichter en socialist, is al veel geschreven, maar een synthese van zijn leven en werk heeft nog niemand geleverd.

8.Kaft_GorterDeze biografie presenteert voor het eerst dit alomvattende overzicht. Het is het verhaal geworden van een hartstochtelijk en imposant leven.

Gorters jeugdwerk, het lyrische epos Mei (1989) is klassiek. Het wordt algemeen beschouwd als het meesterwerk van de Beweging van Tachtig.

Hiernaast nemen zijn als ‘sensitief’ aangeduide Verzen uit 1890 een centrale plaats in binnen de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.

Na zijn bekering tot het socialisme  in 1897 bleef Gorter een figuur van betekenis. Terwijl hij in Nederland alom geëerd wordt als dichter, geniet hij in het buitenland vooral vermaardheid als revolutionair, als propagandist van het marxisme.

Deze biografie schildert Gorter in de context van zijn tijd, waarbij de dichterlijke en politieke activiteiten zoveel mogelijk gelijkwaardig worden belicht. Nieuw zijn bovendien de vele intieme details met betrekking tot Gorters liefdesleven. De auteur heeft deze gegevens vergaard, doordat hij in de jaren zeventig geregeld gesprekken heeft gehad met de minnaressen van de dichter.

Bestel het boek hier

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close