Nederland industrialiseert: politieke en ideologiese strijd rondom het naoorlogse industrialisatiebeleid, 1945-1955

10.Kaft_NederlandindustrialiseertDe industrialisatie was in de jaren na de oorlog een heet hangijzer.

In deze studie wordt de strijd rond de industrialisatie van Nederland in de periode 1945-1955 geschetst: de aanzet tot en het loslaten van het plansocialisme on der de eerste kabinetten; de ekonomiese problematiek van die eerste naoorlogse jaren, zoals de keuze tussen binnenlandse goederen voorziening en export; het beleid van het ministerie van Economische Zaken en de politieke konflikten die zich daar achter de schermen afspeelden; de doorslaggevende rol van minister Van den Brink en zijn voorganger Huysmans.

De politieke en ideologiese twistpunten worden tenslotte aan de hand van twee deelproblemen geïllustreerd: het aanpassen aan de industrialisatie van de opvattingen over gezin, vrouw en maatschappelijk werk, en het afstemmen van het nijverheidsonderwijs op de nieuwe kwalifikatie-eisen.

Geschreven samen met Jan Nekkers en Laurens Slot. Nijmegen SUN 1981.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close